Địa vị của bạn trong xã hội/Tự luyện

Tự luyện

Trong một đoạn ở trên tôi đã xin bạn chú ý tới sự thất vọng khi bạn mới xét qua tự thấy mình cơ hồ như không tấn bộ, rồi sinh ra buồn rầu, tự hỏi: “Ích lợi gì đâu? Luyện tập làm quái gì nữa?” Nhưng xin bạn cứ tiếp tục đi. Đương tiến bộ đấy. “Chính nhờ tính ngoan cố[1] mà thành công”.

Câu hỏi

Câu hỏi[2]

1. Những yếu tố nào ảnh hưởng sâu xa tới số phận của mỗi người? Tác động của những yếu tố đó ra sao?

2. Bảy điều kiện thành công ở thời đại này là những điều kiện nào?

3. Cảm xúc tác động tới đời ta ra sao?

4. Tại sao có một mục đích trong đời là điều rất quan trọng?

5. “Siêu nhân” có những đặc điểm nào?

6. Trong số những đặc điểm đó bạn thiếu đặc điểm nào?

7. Tại sao cần có sự quân bình về tinh thần và thể chất, cần phát triển một cách điều hòa tất cả các năng lực của ta?

8. Có tài giao tế thì lợi ra sao?

9. Tại sao một trình độ văn hóa cao lại giúp ta thành công và có hạnh phúc được?

10. Những ý nghĩ nào có thể gọi được là ý lực?

11. Bạn viết một bức thư giảng cho một bạn thân hiểu con đường thẳng và con đường ngòng ngoèo đưa tới số phận.

12. Có một phương pháp nào tốt để chuẩn bị tinh thần cho giấc ngủ không?

Chú thích

 1. Nghĩa là cương quyết giữ ý mình, dù chưa thấy kết quả hoc dù bị người khác khuyên nên thôi đi.
 2. Những câu hỏi này có mục đích giúp bạn ôn lại những ý chính trong phần để xem mình đã hiểu rõ và nhớ kỹ chưa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com