Để bảo vệ trẻ em khỏi sự ngược đãi

Để bảo vệ trẻ em khỏi sự ngược đãi

5 điều để bảo vệ trẻ em khỏi sự ngược đãi:

(1) Nếu thấy có gì "bất thường" hãy liên lạc ngay (Hãy thông báo ngay với các cơ quan chuyên trách).

(2) "Thực ra là muốn dạy con..." chỉ là lời nói quanh co (Hãy dựa trên lập trường của trẻ để phán đoán).

(3) Đừng chịu đựng một mình (Hãy làm những gì mà bản thân bạn có thể làm).

(4) Nên đứng trên lập trường của trẻ hơn là lập trường của cha mẹ chúng (Sinh mệnh của trẻ là trên hết).

(5) Ngược đãi có thể xảy ra ở ngay xung quanh bạn (Nó không phải là việc gì quá đặc biệt).

Hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ - "phía bị trách mắng" để suy ngẫm!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!