Đề cao năng lực xã giao, không nên có 4 loại tâm lý

187. Đề cao năng lực xã giao, không nên có 4 loại tâm lý

Trong hoạt động xã giao, không nên có 4 loại tâm lý sau đây: Một là tâm lý khiếp nhược. Tấm lý khiếp nhược là sợi dây trói buộc hành vi tư tưởng của con người. Khi thảo luận vấn đề thường không dám phát biểu những hiểu biết và ý kiến thực của mình. Trong công tác và cuộc sống không dám thực thi những kế hoạch đã sắp đặt kỹ càng. Hai là tâm lý đố kỵ. Đố kỵ là kẻ thù lớn của xã giao, cũng là một loại tâm lý bệnh hoạn, nó làm cho tinh thần người ta thấp kém, hiệu suất công tác giảm sút. Nếu trong lòng cứ mãi mãi u buồn thì còn làm cho con người sớm già yếu. Ba là tâm lý hoài nghi. Người có tâm lý này thường dùng con mắt bất tín nhiệm để nhìn nhận mọi việc và đối đãi với mọi người. Như vậy chỉ tìm cho mình sự phiền toái, tự chuốc lấy mâu thuẫn, rất khó kết bạn với mọi người. Bốn là tâm lý thờ ơ lãnh đạm. Thái độ lãnh đạm với mọi người, ngôn từ thì hà khắc, tự cao tự đại là điều đại kỵ trong xã giao. Loại tâm lý này làm cho bản tính con người là hoạt bát lãng mạn bị ức chế, đi vào ngõ cụt của sự lãnh đạm cô đơn.

Cho nên trong khi tiến hành hoạt động xã giao rộng rãi, cần phải có những tố chất tâm lý trong sáng lành mạnh, phải khắc phục những trở ngại tâm lý, mới có thể không ngừng mở rộng phạm vi xã giao, mới đề cao được năng lực xã giao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com