Đặt vào chỗ chết mà vẫn sống

Chương 8: Đặt vào chỗ chết mà vẫn sống

Đại tướng Hàn Tín dưới thời Lưu Bang, rất giỏi dùng binh tác chiến. Có một lần Hàn Tín dẫn đầu mấy vạn binh mã của Hán Vương Lưu Bang tác chiến với quân Hạng Vũ nhiều gấp mấy lần quân mình. Trước sự công kích kịch liệt của quân địch, Hàn Tín lệnh cho quân đội giãn quân đánh bên sườn. Khi đang lui đến bờ một con sông, Hàn Tín để quân sĩ đem lương thực đốt đi và mang nồi, bát mâm đập vỡ làm đắm thuyền ở bờ sông. Binh sỹ bị rơi vào cảnh tuyệt vọng thì lòng dũng cảm tăng lên, phấn đấu giết địch, cuối cùng đã đại thắng quân Hạng Vũ, đây là binh pháp nổi tiếng trong quân sự; phá đập dìm thuyền, thế trận sinh tử hoặc nói rằng đặt vào chỗ chết mà vẫn sống, hoặc nói rằng binh thương tất thắng.

Khi nói chuyện, có lúc cũng bị dồn vào chân tường; lúc này, đối mặt với thế tấn công dồn ép của đối phương, buộc phải cố gắng hết mình mới có thể tìm ra lối thoát, không bị thất bại. Muốn có thể trong thời khắc quan trọng nhất ấy khiến mình đứng được vào chỗ chiến thắng tất nhiên mình phải có luận cứ đầy sức mạnh, hoặc phải có thẻ bài vua ban để ép đối phương khiến đối phương phải thoả hiệp. Xin hãy xem ví dụ "Đường Duy không làm nhục sứ mạng" nổi tiếng dưới đây:

 1. Đường Duy không làm nhục sứ mạng
 2. Sứ giả của Ngô đến Sở
 3. Giao ngọc bích về Triệu
 4. Bí mật trúng cử của binh sỹ
 5. Mã Dần Sơ đọ gan lời nói
 6. Hàn Tín khéo léo đáp Lưu Bang
 7. Kỷ Vân khéo léo giải thích "giả đầu tử"

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
 • Chủ biên: Diệc Quân
 • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
 • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!