Đàn violon có nguồn gốc từ đâu?

Đàn violon có nguồn gốc từ đâu?
Ảnh: Internet

19. Where did the violin originate?

During the 16th Century, in Italy, the earliest violin was created. This instrument has four strings. It is placed under the chin and a bow created out of horsehair is drawn across the strings. This is how the strings vibrate. It has a great range and flexibility. Earlier, stringed instruments were played with the fingers by plucking the strings.

These instruments resembled the bow in appearance. Before developing the hair bow, the first bow was simply a stick. The Italian Master, Antonio, who made many instruments, crafted several violins and it is still the most highly prized musical instrument in the world. For over 250 years, he served as a role model for violin makers. Along with violin, he also made harps, violas, guitars and cellos. In total, he created 1,100 instruments out of which 650 instruments are used today. Violin can be played both as a solo instrument and as the dominant orchestra instrument. Over 30 violinists participate in symphony orchestra.

Đàn violon có nguồn gốc từ đâu?

Trong suốt thế kỷ thứ 16, ở Ý, cây đàn violin đầu tiên đã được tạo ra. Dụng cụ này có bốn dây. Nó được đặt bên dưới cằm và một cung được tạo ra từ bờm ngựa thì được kéo qua các dây. Đây là cách mà các dây dao động. Nó có một âm vực và khả năng linh động rất lớn. Trước đây các khí cụ có dây được chơi với các ngón tay bằng cách kéo các dây.

Các khí cụ này trông giống như cái cung. Trước khi phát triển cung dây, cung đầu tiên chỉ là một cái cần. Antonio, một thầy giáo người Ý, người đã tạo ra nhiều khí cụ, đã chế tạo ra một số cây đàn violin và nó vẫn là nhạc cụ được đánh giá cao nhất trên thế giới. Trong hơn 250 năm qua, ông đã phục vụ như là một mô hình mẫu cho các nhà chế tạo đàn violin. Cùng với violin, ông cũng đã chế tạo đàn hạt, đàn violas, đàn ghi ta và đàn cello. Nói chung, ông đã chế tạo ra 1.100 nhạc cụ mà trong số đó có 650 nhạc cụ được sử dụng ngày nay. Đàn violin có thể được chơi cả ở dạng một nhạc cụ solo và một nhạc cụ át âm trong ban nhạc. Hơn 30 nhạc công violin tham gia trong một ban nhạc giao hưởng.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-20.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!