Ăn chơi và buôn bán quanh năm

Ăn chơi và buôn bán quanh năm.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Gánh nhãn đi bán

Tháng giêng ăn tết ở nhà,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè,
Ăn tết Đoan ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân,
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc, bán bông,
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.

Giải nghĩa

- Đoan ngọ = tết mồng năm tháng năm.

- Bán trăm = buộc thành bó từng trăm một mà bán.

- Xá tội vong nhân = xá tội là tha tội; vong nhân là người đã chết rồi. Tục ta tin rằng người ta chết, ai có tội phải giam ở dưới địa ngục, đến ngày rằm tháng bảy thì được tha một hôm.

- Chung chân = cũng như chung lưng, nghĩa là góp tiền mà buông chung với nhau.

- Quanh = suốt.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!