Ý nghĩa của việc đánh giá chất lượng bầu khí quyển khi quy hoạch công nghiệp?

Ý nghĩa của việc đánh giá chất lượng bầu khí quyển khi quy hoạch công nghiệp?

Khi phát triển kinh tế, việc xây dựng các nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp là một tất yếu, và đương nhiên nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến môi trường, khí hậu. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng như một con dao hai lưỡi. Một mặt nó mang đến cho chúng ta sự văn minh, những cơ hội cho sự phát triển nhưng đồng thời nó cũng gây ra rất nhiều vấn đề về môi trường làm nhân loại phải đau đầu. Việc xây dựng các nhà máy công nghiệp cũng vậy, nó vừa sản xuất ra hàng hoá. cung cấp những yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống con người đồng thời cũng thải ra môi trưởng rác, nước thải và khí thải đe dọa trực tiếp đến sức khoẻ con người. Do đó trước khi xây dựng nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp, cần phải tính toán kỹ, đánh giá hợp lý những thảm họa môi trường mà nó có thể gây ra. Đó cũng chính là con đường các quốc gia trên thế giới phải đi nếu muốn phát triển nhanh và bền vững. Trong đó việc đánh giá chất lượng bầu khí quyển, chất lượng không khí là một nội dung hết sức quan trọng.

Phương pháp đánh giá cũng không có gì là khó. Căn cứ vào năng lực sản xuất thiết kế, tính toánng khí thải ra, căn cứ vào địa hình khu vực xây dựng, hướng gió và các điều kiện tự nhiên khác có thê dự đoán nhà máy đó có gây ô nhiễm không khí hay không, ô nhiễm ở mức độ nào. Hoặc có thể nói dựa vào lượng chất thải nhà máy đó có thể dung nạp và xử lý để tính toán năng lực sản xuất tối đa có thể đạt sau khi xây dựng xong.

Đánh giá chất lượng bầu không khí đầu tiên là để cung cấp những căn cứ khoa học cho việc xác định quy mô sản xuất của nhà máy đó. Bất cứ một nhà máy, khu công nghiệp nào khi quy hoạch và xây dựng đều mở rộng tối đa khả năng sản xuất, lợi nhuận kỹ thuật dưới tiền đề bảo vệ một môi trường không khí khỏi bị ô nhiễm. Tiếp đến nó đưa ra những dữ liệu cho việc quy hoạch hợp lý kết cấu các hạng mục. Bất cứ một hạng mục nào ngoài bản thân nó ra đều còn rất nhiều công trình khác phối hợp hoạt động, mà mỗi cái lại có những đặc điểm riêng. Đặt trong một môi trường không khí được bảo vệ sẽ làm cho các bộ phận phát huy được hết công năng tác dụng thu lại lợi ích, hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ngoài ra, môi trường tự nhiên tự bản thân nó đã có tính chỉnh thể, thống nhất. Bầu khí quyển là một trong những yếu tố cấu thành của cái chỉnh thể ấy, ngoài bản thân nó tự biến đổi ra, nó còn biến đổi theo sự dao động biến thiên và phát triển của các yếu tố khác. Do đó, trước khi cân nhắc quy hoạch xây dựng các xí nghiệp nhà máy công nghiệp việc đánh giá chất lượng không khí sẽ cung cấp những tư liệu gốc về môi trường cho quy hoạch.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com