Ý nghĩa của môn địa lý và môn lịch sử/Tóm lại

Tóm lại

Một kinh nghiệm, tự bản chất, bao giờ cũng có những hệ lụy vượt ra ngoài giới hạn của cái thoạt đầu được nhận ra một cách hữu thức ở trong nó. Nhận ra được các mối liên hệ hoặc những hệ lụy đó tức là làm tăng ý nghĩa của kinh nghiệm. Mọi kinh nghiệm, dù thoạt nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường thế nào đi nữa, vẫn có thể mang sự dồi dào vô cùng về ý nghĩa dựa vào việc mở rộng phạm vi các mối liên hệ có thể nhận ra. Sự giao tiếp bình thường với người khác là con đường dễ dàng nhất để tạo ra sự mở rộng nói trên bởi nó liên kết các kết quả cuối cùng của kinh nghiệm của nhóm và thậm chí của chủng tộc, với kinh nghiệm trực tiếp của một cá nhân. Giao tiếp bình thường nghĩa là trong sự giao tiếp ấy có sự hứng thú của hai bên, một hứng thú chung, khiến cho người này muốn cho và người kia muốn nhận. Điều này tương phản lại với việc kể lại hoặc trình bày sự việc với mục đích chỉ để ghi nhớ những điều ấy vào trong đầu người khác, vì mục đích của việc đơn thuần kiểm tra xem người nghe ghi nhớ được bao nhiêu và có thể nhắc lại nguyên văn được bao nhiêu.

Địa lý và lịch sử là hai phương tiện quan trọng của nhà trường để đem lại sự mở rộng về ý nghĩa của một kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân. Những việc làm năng động, như được mô tả ở chương trước [Chương XV], có thể mở rộng về không gian và thời gian trên cả phương diện Tự nhiên lẫn con người. Trừ phi chúng được dạy vì những lý do bề ngoài hoặc chỉ đơn thuần như là các phương thức của kỹ năng, giá trị giáo dục bậc nhất của chúng là ở chỗ chúng cung cấp con đường trực tiếp và thú vị nhất để bước vào thế giới rộng lớn của những ý nghĩa được trình bày trong môn lịch sử và địa lý. Mặc dù môn lịch sử làm rõ những hệ lụy của con người và môn địa lý làm rõ những mối liên hệ của tự nhiên, nhưng cả hai chủ đề này đều là hai mặt của cùng một cái toàn thể sống động, bởi vì cuộc sống của con người trong mối liên kết diễn ra liên tục trong tự nhiên, tự nhiên ấy không phải xét như là một môi trường ngẫu nhiên, mà như là chất liệu và phương tiện của phát triển.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org