Ý chí muốn làm cẩn thận/Tự luyện

Tự luyện

Bạn nên nhận đúng sự quan trọng của bài làm dưới đây. Không những bạn chỉ mở mang kiến thức, mà còn biết nên ra sao, làm ra sao; vì đối tượng của bài này là hành động. Hành động có thể tốt hay xấu. Vì vậy mà bài này có tính cách rất cá nhân, ích lợi cả cho trí tuệ lẫn tâm hồn. Xin bạn đặc biệt chú ý vào nó.

Câu hỏi

1. Thái độ thường có của tinh thần đối với ý lực ra sao?

2 . Tại sao s phục tùng, coi nguyên tắc hành động, lại rất có lợi cho ta?

3. Bạn kể ba lời chữa lỗi điển hình.

4. Tóm tắt trường hợp số 1: vô tư lự

5. Tóm tắt trường hợp số 2: làm tắc trách

6. Tóm tắt trường hợp số 3: người nghiện rượu

7. Tóm tắt trường hợp số 4: ve vãn công việc

8. Tóm tắt trường hợp số 5: tai hại của sự xét đoán lầm

9. Trong phương pháp phát triển nghị lực, lời khuyển thứ nhất là gì?

10. Rồi lời khuyên thứ nhì về cơ thể?

11. Có cần bắt đầu luyện tập ngay tức thì không? Tại sao?

12. Kể lời khuyên thứ ba trong phương pháp

13. Một người bốn mươi tuổi có phải là già quá để học một sinh ngữ hay không? Bạn bàn kĩ về vấn đề đó.

14. Bạn chỉ rõ sự lầm lẫn của những người hay bác bẻ.

15. Bạn trả lời câu hỏi này ra sao: “Tự kỉ ám thị là tự dối lòng mình, phải vậy không?”

16. Tôi đã khuyên bạn những gì vế cách tự kỉ ám thị.

17. Và những lời gì về sự lựa “những lúc thuận lợi nhất cho bạn”?

18. Giá trị của sự khắc kỉ trong đời sống hằng ngày.

19. Đọc lại trang...[1] và suy nghĩ kĩ. Cần ngừng lại khá lâu để hiểu rõ chân lí trong đó. Rồi nhớ hai câu này: “Nếu không thử làm thì bạn không sao biết được mình làm được cái gì”.

“Có một năng lực nào đó ở đâu đấy, trong người ta hoặc chung quanh ta”.[2]

Chú thích

 1. Tác giả bỏ trắng, chắc là để độc giả kiếm.
 2. Bạn kiếm xem có hai câu này không? Và thử đoán xem tác gi có dụng ý gì không.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com