Ý chí muốn làm cẩn thận/Kết luận

Kết luận

Nghị lực, dấu hiệu đặc biệt của tinh thần già giặn, ngày nay không được nhiều người trọng nữa. Nguyên do là người ta đã tập và còn tiếp tục tập tránh sự dồn ép[1], mà tìm cách biểu lộ tình cảm thầm kín của mình ra. Cho nên người ta nghĩ rằng nghị lực, đúng hơn là ý chí, không còn cần thiết như hồi xưa nữa; ít nhất là người ta tưởng vậy.

Quan niệm đó người ta c như nghiêm trang lắm, sự thực chỉ là nực cười.

Tôi cho rằng người ta nói hoài về sự biểu lộ tới nhàm tai - từ những biểu lộ ý nghĩ, tình cảm của tuổi già - mà không thời nào chúng ta lại cần tới nghị lực hơn thời này.

Chắc bạn đã nhận thấy điều đó chứ?

Bạn bảo tôi: “Phải, tôi đã học và suy nghĩ về tất cả những điều ông nói. Có lẽ đúng đây, tôi không cãi đâu, nhưng ông chưa cho tôi biết tôi phải làm sao đây để giải những nỗi khó khăn của tôi.

Trong trường hợp tôi, tôi...

Xin bạn hãy khoan đã, cho phép tôi hỏi vài câu.

Bạn đã bắt đầu luyện ý chí của bạn bằng cách làm những bài tập nhận xét, bằng cách phát triển khả năng cảm xúc và kiểm soát cảm xúc của bạn như tôi đã chỉ trong mấy phần trên rồi đấy chứ? Bạn trả lời ra sao?

Nếu bạn đã đủ nghiêm trang để thực hiện chương trình của bạn thì tôi xin có lời khen bạn. Nếu bạn đã gặp nhiều điều khó khăn - cái đó không tránh khỏi - thì tôi xin tỏ thiện cảm với bạn. Nếu bạn có lỗi biếng nhác thì cũng vẫn còn kịp đấy. Bạn nghĩ ngay tới công việc của bạn đi và thẳng thắn, can đảm khởi sự đi. Điều quan trọng là ngày nào cũng luyện tập đều đều; xin bạn coi việc đó như thể công việc làm ăn của bạn.

Đây là trắc nghiệm thứ nhất:

Bạn có làm những bài tập tôi đã chỉ hay không đây?

Điểm khác: bạn đừng rán tự thuyết phục mình rằng số mạng của bạn đã định rồi, và như vậy, chẳng thế nào cải thiện nó được nữa.

Xin bạn nghe lời khuyên của Max Planck, một nhà khoa học danh tiếng lừng lẫy:

“Người nào mà cho tương lai của mình đã do số mạng định đoạt rồi... thì chỉ là thiếu nghị lực để chiến đấu và thắng thôi”.

Chú thích

 1. Tác giả ám chỉ học thuyết của Freud.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com