Ý chí muốn làm cẩn thận/Chương trình luyện tập

Chương trình luyện tập

Thứ hai: Bài tập 16

Thứ ba: Bài tập 17 và 18

Thứ tư: Bài tập 19

Thứ năm: Bài tập 20

Thứ sáu: Bài tập 21

Thứ bảy: Bài tập 22, chú ý vào bài tập này để có thể áp dng vào bản thân bạn.

Lời khuyên cuối cùng: Bạn đừng lo lắng, thắc mắc về việc đo nghị lực của bạn. Chỉ có mỗi trắc nghiệm này là có giá trị: hành động đi, làm ngay cái việc bạn muốn làm hoặc phải làm đi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com