Ý chí muốn làm cẩn thận

Phần thứ tư: Ý chí muốn làm cẩn thận

Trí tuệ hoặc kí tính đều có thể luyện tập để làm được những việc mà bộ óc thiếu huấn luyện làm không nổi; ý chí cũng vậy, có thể luyện tập để tổ chức, điều khiển hoặc hãm bớt cách cư xử của con người: nếu không được huấn luyện thì nó không làm nổi những việc đó.

Giáo sư Conklin

Bạn theo con đường “Lát nữa” thì rồi bạn sẽ tới con đường “Không bao giờ”[1].

Tục ngữ Y Pha Nho

Chú thích

 1. Nghĩa là việc gì chần chừ không làm ngay thì sẽ không bao giờ làm được cả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com